pil
Laurids Mogensen Løvenbalk
(1432-1500)
Anna Joakimsdatter Flemming
(1430-1488)
Jens Lauridsen Løvenbalk
(1470-1510)
Helene Pedersdatter Munk
Thøger Jensen Løvenbalk
(1490-1538)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Pedersdatter

Thøger Jensen Løvenbalk

  • Født: 1490, Tjele sogn, Viborg
  • Ægteskab (1): Anne Pedersdatter i 1531
  • Død: 19 Apr. 1538, Viborg i en alder af 48 år
Billede

punkttegn  Notater:

Præst ved Sortbrødre kirke Viborg
Notes : Noter : Da Hans Tausen som munk i 1525 blev tvangsforflyttet fra Antvorskov til Johannitterklostret i Viborg, traf han her Thøger Jensen, der ligeledes var munk. De blev gode venner og det lykkedes Hans Tausen at vinde ham for de Lutherske tanker. Da Hans Tausen på grund af sit standpunmkt måtte forlade klostret, fulgte Thøger med ham og arbejdede sammen med ham for evangeliet i Viborg. I 1529 fulgtes de ad til København, hvor Hans Tausen blev præst ved Nicolai kirke. Ca. 1531 træffer vi Thøger i Odensehos en anden af de viborgensiske reformatorer, Jørgen Jensen Sadolin. Han var da lærer ved en skolerne, men da han blev udsat for forfølgelse, vendte han tilbage til Viborg, hvor der var brug for hans indsats. Her blev han ca. 1532 evangelisk sognepræst ved den tidligere Sortebrødre Kirke. Desuden synes han at have fortsat den evangeliske præsteskole, som Jørgen Sadolin havde startet i Viborg. I hvert tilfælde nævnes han som den første evangeliske læremester ved Domkirken.
Thøger havde på den gamle skriftestol i Søndre Sogns kirke, som brændte i 1726, ladet udskære et skaldet munkehoved og et kors, hvilket tegn han brugte i sit signet til minde om, at han havde været korsbroder (Johannittermunk). Denne skriftestol var skænket til kirken af slægten Løvenbalk. Derfor rejser sig spørgsmålet, om han ville have indridset sit navn i en anden slægts gaver til kirken? Næppe, der har højst sandsynligt været tale om en manifestation fra Thøgers side om, at han var af slægten Løvenbalk og derfor kunne tillade sig at indridse sit segl.
Et oldebarn af Thøger, den kendte biskop Peder Villadsen (1610-1673), holdt i 1672 i Viborg ved indsættelsen af en konrektor en tale på latin, hvori han 2 gange oplyser, at hans oldefar bar slægtsnavnet Løvenbalk. Af Viborg Stifts bog fra 1690 fremgår da også, at han var født af adel, men noget endelig bevis på, at han skal have været af den adelige Løvenbalk-slægt, findes ikke. Afstamningsforholdet har dog jævnligt været genstand for overvejelser i diverse trykte medier, og helt utænkeligt er det ikke, at Thøger har været oldebarn af Laurids Mogensen Løvenbalk til herredgården Tjele, der døde 1500. -
NOTE:
I Viborg Stiftsbog 1690 står flg. om Thøger:
" Thøger Løvenbalk fød Adel, som først var Munk af Graabrødrekloster i Viborg, rejste til København med mag. Hans Tavsen og prædikede der den evangeliske Religion, indtil han blev kaldet til dette sted."
Der er altså flere henvisninger og hvad vigtigt er, er "næsten" samtidige kilder enige i, at han er af den adelige slægt. -
Kilde: Skinnerups fil på gencircles. http://www.dk-yeoman.dk/fd/uk/a2/per00559.htm
-------------------------------
Thøger Jensen Løvenbalk ( "Broder Thøger" ) munk
Født 1490 i Tjele Sogn, Sønderlyng Herred
Død 6 juni 1538 i viborg
Gift omkring 1530 med Anna Pedersdatter
Thøger Jensen:
Han of Hans hustru Anne Pedersdatter var nogle af de første, som - officielt - brød den katolske kirkes cølibatsbånd. Thøger Jensen var munk i Johanniterordenens (korsbrødrenes) kloster i Viborg, da Hans Tausen engang i løbet af sommeren 1525 blev overflyttet dertil fra Antvorskov Kloster. Senere blev Thøger præst ved Sortebrødre Kirke. Hans familiemæssige tilknytning til adelsfamilien Løvenbalk er blevet diskuteret. I "Atlas Danicus, Viborg Bispedømme" af Peder Hansen Resen omtales Thøger Jensen Løvenbalk i flere sammenhænge: Side 15, fodnote 2: (Jens Nielsen Løvenbalk) lovede engang, da han var stedt i en stor Fare, at han, hvis han kom ud af den vanskelighed, som han var indviklet i, ville overgive denne Søn, skønt han var af adelig Herkomst til et Kloster, og da det også gik ham efter ønske, gjorde han, hvad han havde lovet og overgav sin Søn tillige med meget Gods til Klostret. Thøger Løvenbalk forlod Klostret og ægtede nogle Aar efter en jomfru blandt nonnerne, med hvem han fik en Søn M. Peder Thøgersen, senere Biskop i Viborg.
Side 15, afsnit 6: Et Kloster for fratres minores, som vi på Dansk kalder "Graabrødre" indviet til Skt. Maria, blev paa Reformationens Tid omdannet til et Fattighus. I dette boede Hans Tausens Medarbejder ved Reformationen, Broder Thøger Løvenbalk, der blev indsat som (den reformerede) Gudsdyrkelses første Præst ved den Kirke, som paa Dansk benævness "Sorte-brødre Kirke", men han ønskede at blive begravet i Graabrødrenes Kirke, og her blev han jordfæstet paa Kirkegaarden ved Kirkens sydlige Dør, hvor der engang var bygget et Kapel. Graven er dækket af en hvid Gravsten, hvorunder ogsaa hviler: Jens Nielsen Løvenbalk og hans Hustru Helvig Munk. en adelig Frue, den nævnte Thøgers forældre (forfædre). Viborgbispen Peder Villadsen 1610-1673 - Thøgers søns dattersøn: Meget tyder på, at Resen har fået mange af sine oplysninger fra netop denne betydelige person, der var overordentlig historisk interesseret.
Se iøvrigt under "Noter - Word", der om Thøger Jensens slægtskab med slægten "Løvenbalk" bl.a. konkluderer således: Præster af adel aflagde ved indtræden i den luthersk-evangeliske kirke deres adelsnavn og -våben. Den af Thøger Jensen autoriserede inskription på den løvenbalkske skriftestol tyder på slægtsskab. Det ville have været utilbørligt at indskære sit navn på en fremmed gave til kirken. Det er meget væsentligt fingerpeg i retning af slægtskab, at Thøger Jensen uantastet kan tale reformatorisk i det Graabrødrekapel, hvori Jens Nielsen Løvenbalk og Ellen Pedersdatter Munk lå begravede. Her var altså Løvenbalkske enemærker, og derhen fører Thøger Jensen Hans Tausen, efter at sidstnævnte har udtalt frygt for forfølgelse. I dette kapel finder Thøger Jensen sit sidste hvilested, nær Løvenbalkerne, hvilket turde være det stærkeste vidnesbyrd om slægtsskabet". "Et oldebarn af Thøger, den kendte biskop Peder Villadsen (1610-1676), holdt i 1672 i Viborg ved indsættelsen af en korrektor en tale på latin, hvori han to gange oplyser, at hans oldefar bar slægtsnavnet "Løvenbalk".
I Viborg Stiftsbog 1690 står flg. om Thøger: "Thøger Løvenbalk, født Adel som først var Munk af Graabrødreklostret i Viborg, rejste til København med mag. Hans Tausen og prædikede der den evangeliske Religion, indtil han blev kaldet til dette Sted". Der er altså flere henvisninger og hvad vigtigt er, er "næsten" samtlige kilder enige i, at han er af den adelige slægt. Se tillige under "Noter - Word": 612 Thøger Jensen side 1-11
Kilde: http://www.skovgaardfamilien.dk/pafn17.htm#244
------------------------
se også http://www.reventlow.dk/reventlow44.php#Løvenbalk


Billede

Thøger blev gift med Anne Pedersdatter i 1531. (Anne Pedersdatter blev født i 1510 og døde i 1580 i Viborg.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af emabrink@gmail.com