pil pil
Erik Christophersen Løvenbalk
(1307-)
Elisabeth Af Schauenburg-Holstein
(1290-)
Johan Rantzau
(Omkr 1308-1326)
Marute af Godskesdatter
Niels Eriksen Løvenbalk
(Omkr 1339-1377)
Sophie Johansdatter Rantzau
(Omkr 1340-)
Jens Nielsen Løvenbalk
(1344-1442)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ellen Pedersdatter Munk

2. N.N.delt Skjold

Jens Nielsen Løvenbalk

  • Født: 1344, Avnsbjerg, Sjørslev, Viborg
  • Ægteskab (1): Ellen Pedersdatter Munk
  • Ægteskab (2): N.N.delt Skjold
  • Død: 1 Feb. 1442 i en alder af 98 år
  • Begravet: 1442, Gråbrødre kirke Viborg
Billede

punkttegn  Notater:

Danmarks Riges breve 4.rk., 5.bd., side 259 år 1394: Peder Høgs latinske skøde på pergament til Jens Nielsen af Aunsbjerg på Ris i Grønbæk sogn tillige med et bol i Iller med alt deres tilliggende. Givet 1394.
-------
C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. X, side 588:
Løvenbalk, Jens Nielsen, o.1438, Rigsraad, var Søn af Niels Eriksen L. til Avnsbjærg, hvis Fader angives at have været en uægte Søn af Kong Christoffer II; selv ejede og beboede han ogsaa Avnsbjærg. Da han 1424 opgiver, at han er 80 Aar gammel og i 40 Aar har siddet i Rigens Raad, skulde han være født 1344, men denne Angivelse er maaske næppe fuldt paalidelig; man finder ham i alt Fald ikke nævnt før 1390, men da maa han ganske vist ogsaa alt have været en fremragende Mand, thi da Dronning Margrethe 1396 ordnede Retsplejen i sit Rige, satte hun J. N. til Landsdommer i Nørrejylland, hvilket betydelige Embede han endnu beklædte 1426. Ved Eriks Kongevalg 1397 forekommer han som Ridder og Rigsraad, og idelig støder man derefter paa hans Navn blandt Vitterlighedsvidnerne i Datidens offentlige og private Aktstykker. Mest bekjendt turde han dog, i alt Fald for Efterverdenen, være bleven ved den ydmygende og bekostelige Sone, som han 1405 maatte indgaa over for en anden jysk Stormand, Hr. Jens Andersen Brock, hvis Søn han havde ihjelslaaet. De nærmere Omstændigheder ved Drabet kjendes ikke, men det gjorde i hvert Fald intet Skaar i hans offentlige Anseelse. Endnu 1424 var han en af de første verdslige Stormænd, som aflagde Vidnesbyrd i Processen angaaende Sønderjylland, ligesom han var en af Voldgiftsmændene i den store Trætte imellem Dronning Philippa og Bisp Ulrik i Aarhus angaaende Arven efter dennes Formand, Biskop Bo, men derefter forsvinder hans Navn mere og mere. Han nævnes endnu 1430, men skal først være død 1438, om end ikke 94 Aar gammel, saa dog sikkert i en meget høj Alder. Han blev begraven hos Graabrødrene i Viborg, og det var, som bekjendt, paa hans Gravsten, at Hans Tausen skal have holdt sin første lutherske Prædiken. Med sin Hustru, Ellen Pedersdatter Munk fra Holbækgaard, havde J. N. mindst 2 Sønner og 5 Døtre, fra hvilke ansete jyske Slægter stammede. Thiset.

Han ejede ud over Aunsbjerg også Odsgaard i Middelsom Herred, som han købte af Jens Brandsen og dennes søster i 1404. Den overlod han til dronning Margrethe I af Danmark. Da opgiver han, som ovenfor nævnt, at han er 80 år gammel. Den ovenfor nævnte bod til slægten Brock, for drabet på Jens Jensen Brock af Clausholm, måtte han vedgå sig i Helsingborg


Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse, 1424. I 1424 opgav Jens Løvenbalk sin alder til at være 80 år, og at han havde været rigsråd i 40 år. Det stemmer nok næppe. I de bevarede dokumenter dukker hans navn først op i 1396, og da var han væbner. Samme år blev han imidlertid landsdommer i Nørrejylland, hvilket embede han beholdt i det meste af en menneskealder. Ved kongevalget i 1397 var han ridder og medlem af rigsrådet og fra da af genfinder man hans navn meget ofte blandt vidnerne i datidens officielle og private akter. Særlig bekendt er han blevet ved den bekostelige bod han i 1405 måtte underkaste sig for drabet på en anden jysk adelsmand, Jens Jensen Brock til Clausholm.
I 1424 var han en af de første verdslige stormænd der aflagde vidnesbyrd i kejserprocessen om Sønderjylland. Samme år var han med til at bilægge striden mellem dronning Philippa og bisp Ulrik af Aarhus angående arven efter dennes forgænger, biskop Bo Mogensen Lang. Efter den tid forekommer hans navn kun sjældent, sandsynligvis som en følge af hans høje alder. Ha ns og hans hustrus usædvanlig store ligsten, der ifølge en urigtig tradition skal have tjent Hans Tausen til talerstol ved den første Lutherske prædiken i Viborg, blev 1786 flyttet til Hinge hvor den oprindelige indskrift fjernedes. 1835 førtes den tilbage til Viborg og anbragtes i anlæget "Tausens minde" , hvor den endnu kan ses. (dansk forfatterleksikon) Dokumenterne fortæller iøvrigt: Han ejede ud over Aunsbjerg også Odsgaard i Middelsom Herred, som han købte af Jens Brandsen og dennes søster i 1404. Den overlod han til dronning Margrethe I af Danmark. Da opgav han, som ovenfor nævnt, at han var 80 år gammel. Den ovenfor nævnte bod til slægten Brock, for drabet på Jens Jensen Brock af Clausholm, måtte han vedgå sig i Helsingborg.


Billede

Jens blev gift med Ellen Pedersdatter Munk. (Ellen Pedersdatter Munk blev født omkring 1332.)


Billede

Jens blev derefter gift med N.N.delt Skjold.
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Jan. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af emabrink@gmail.com